Verdensdagen for Psykisk helse – 2022

Skriveøkt – Løft blikket

Skriveøkt knyttet til Verdensdagen for psykisk helse 2022 – Ås videregående skole

Forfatter og kreativ skrivelærer Siw C. Christiansen har laget video til skriveøkt. 

 • Videoen varer i underkant av 16 minutter 
 • Inkludert tid satt av til skriveøvelser 27 
 • Økta kan lett vare i 90 minutter hvis dere deler tekster og reflekterer underveis 
 • Det er også oppgaver på slutten av videoen hvis dere ønsker å jobbe med skriving resten av timen. 

Hvor lang tid man bruker, avhenger av om det er rom for opplesing/deling av tekster og refleksjon etter at elevene har skrevet. Der det er mulig, er det å anbefale.  

Utstyr som elevene trenger. 

 • Papir og blyant/penn 
 • Kopiark/skrivebøker 
 • Elever med lese- og skriveutfordringer bør bruke datamaskin  

Innhold i video (sånn ca): 

 1. Kort presentasjon av skriveøkta, tema og forfatter Siw C. Christiansen  
 2. Presentasjon av skriverollene – tenkeren, skriveren, leseren og kritikeren 
 3. Styrking av skriveren – friskriving 
 4. Oppgave friskriving (3 min) – Hun så ikke … 
 5. Kort kommentar om det de har gjort 
 6. Enda en oppgave i friskriving (3 minutter) … Hvis jeg løfter blikket, 
 7. Kort kommentar og mulighet for deling
 8. Forklaring av hva tenkeskriving kan være
 9. Oppgave tenkeskriving (2 min) 
 10. Oppgave tenkeskriving (3 min) – Lister over hva som hindrer og hva som fremmer god psykisk helse  
 11. Litt mer om kritikeren og hvordan man kan bli mer konstruktiv – Skrive brev til Kritikeren – 3 minutter 
 12. Forfatter Siw leser et dikt hun har skrevet ut fra en av friskrivingsoppgavene
 13. Forslag til videre arbeid hvis tid 

Handlekurv
Skroll til toppen