Samlinger torsdager – 18.30-20.00 (Skriveverksted første halvdel og coaching andre halvdel)

Samlingsdatoer fra Januar til Mars

Link til Zoom – https://us06web.zoom.us/j/88191781882

Modul 1 Skriv den bokplanen
Leksjon 1 Bokplanen - ditt viktigste dokument  
Leksjon 2 Eksempel på bokplan - Skriv en mikrobok!  
Modul 2 Skriv en artikkel
Leksjon 1 Artikkelmal  
Leksjon 2 Hvordan lage en artikkel ut fra innholdsfortegnelsen din  
Leksjon 3 Fra kapittelidé til en artikkel  
Leksjon 4 Opptak fra samling 19.01.23  
Modul 3 Skriv gode fortellinger
Leksjon 1 Skriv en episode - Samling 020223  
Leksjon 2 Samling 090223 Dine fortellinger om å skrive bok  
Modul 4 Skriv det første kapittelet
Leksjon 1 Skriv det første kapittelet (Alumni)  
Modul 5 Bonus
Leksjon 1 Samling 160223 - Brev til kritikeren og historien du vil fortelle  
Leksjon 2 Samling 020323  
Leksjon 3 Samling 090323  
Leksjon 4 Samling 160323 - Siste kveld med gjengen  
Handlekurv
Skroll til toppen