Tilbakemelding på tekst

Hva slags tilbakemelding trenger du?


Alle trenger vi tilbakemelding på tekst for å vite om vi er på rett vei. Vi må vite hva som fungerer og hva som kan bli bedre.

Mange benytter seg av venner eller bekjente for å få respons. Problemet er at mange av dem ikke vet at det er  (minst) tre nivåer man kan gi tilbakemelding på.  

Det er en fare for at du får tilbakemelding på detaljer som språk og korrektur før helheten er på plass. Da kan du risikere å kaste bort fler ti-talllstimer på å flikke på dette mens det kanskje er disposisjonen til boka eller kapittelet du burde jobbe med. 

For at du skal være bevisst på hva du trenger, har jeg laget en oversikt over de tre hovednivåene. 

Konsulent-nivå

På dette nivået ser man på helheten. Du får en generell tilbakemelding på  teksten – hva fungerer godt, hva trengs å forbedres i forhold til innhold, form og språk. Du får ikke en detaljert tilbakemelding på alt som er bra og alt som kan forbedres, men en god konsulent gir deg noen konkrete eksempler fra teksten din. 

Du kan få tilbakemelding på idé, tittel, målgruppe og disposisjon også, noe jeg vil anbefale. Det er her mange gjør store feil og dermed kaster bort mye tid. 

Du kan komme langt med en tilbakemelding på dette nivået siden det er de store linjene du trenger å få tilbakemelding på først.  

Redaktør-nivå

På redaktør-nivå får du det samme som på konsulentnivå, men du vil få en enda flere konkrete tilbakemeldinger direkte i teksten din på innhold og språk.

Ofte vil en redaktør lese hele teksten din for å se hvordan helheten fungerer, men det er også mulig å få grundig tilbakemelding på ett eller to kapitler. Det kan være en god investering å starte med dette, for da vet du hva du skal passe på i resten av manus.  

Det du gjør bra i ett eller to kapitler, gjør du sannsynligvis bra også ellers. Det samme gjelder det du trenger å forbedre – de er ofte de samme i resten av teksten. Redaktørgjennomganger er det jeg har lært aller mest av i skrivingen min. 

Når du her helt ferdig med manus, bør du uansett ha en redaktør til så se på helheten og delene. Blir du antatt hos et forlag, er det de som stiller med redaktør. Gir du ut selv, trenger du en å jobbe med. 

De fleste trenger minst to fulle redaktørgjennomganger før de kan gi ut en bok. Før jeg fikk gitt ut Halvhodingene, måtte jeg gjennom seks fulle redaktørrunder før jeg kom i mål, men tror de fleste greier seg med 3-4.

Språkvask og korrektur

Dette nivået av tilbakemelding er bare hensiktsmessig dersom alt innholdet er på plass og redigert til det sitter. 

Først da ser man ekstra nøye på språk og sørger for at det er korrekte setninger, ord og tegnsetting.

Denne tilbakemeldingen foregår som regel i to runder, siden det er vanskelig for språkvasker å se alle skrivefeilene samtidig som hen er fokusert på språket. Språkvaskeren kan rette feil også, men det vil alltid være en del igjen etter at du har redigert språket - uansett hvor god du er! 

Ønsker du tilbakemelding i sommer?  

Handlekurv
Skroll til toppen